Українська мова

Яким утворено дієслово причепитися? а-префіксально-суфіксальним б-основоскладанням в-префіксальним г-суфіксальним...

Яким утворено дієслово причепитися?
а-префіксально-суфіксальним
б-основоскладанням
в-префіксальним
г-суфіксальним

Другие вопросы по Українськой мове

Предмет
Українська мова, 10.03.2019 12:43, iratsymbal7
Ть написати промову на тему нло і сучасна наука
Ответов: 3
Предмет
Українська мова, 11.03.2019 19:46, Чебурашка1234567890
Реферат на тему "роль і значення звертан у творах українського фолкльору" 20
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 11.03.2019 19:47, Arestan
Випишіть із художньої літератури по п'ять прислівників з і та и в кінці слів 10 !
Ответов: 2
Предмет
Українська мова, 11.03.2019 19:56, BlackVaiNor
Ть составить лист другу про те як ти захворів
Ответов: 3
Предмет
Українська мова, 12.03.2019 18:55, Вожделорд
Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 14.03.2019 09:58, fedotovairochkp0cujm
1.речення складне з різними розділовими знаками скласти2.накреслити схему речення з сурядним і підрядним зв'язком3.складіть висловлення "професія і характер" з скоадними реченнями​
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Яким утворено дієслово причепитися? а-префіксально-суфіксальним б-основоскладанням в-префіксальни...

Вопросы по предметам