Химия
Химия, 18.10.2020 23:46, Shkolnik228007

Суміш бензену, циклогексену і циклогексану при обробці бромною водою приеднує 16 г брому; при каталітичному дегідруванні вихідної суміші утворюється 3...

Суміш бензену, циклогексену і циклогексану при обробці бромною водою приеднує 16 г брому; при каталітичному дегідруванні вихідної суміші утворюється 39 г бензенy і водень, об'єм якого в два рази менше об'єму водню, необхідного для повного гідрування вихідної суміші вуглеводнів. Визначити склад вихідної суміші.​

Другие вопросы по Химии

Предмет
Химия, 04.03.2019 04:20, дашкатопикепи
Написать реакции нитрования следующих соединениях: а) бензола; б) толуола; в) фенола; г) хлорбензол; д) нитробензол. объясните, почему скорость нитрования этих соединений различна?
Ответов: 3
Предмет
Химия, 08.03.2019 19:00, 201102
Серная кислота не реагирует с вещества состав: а)naoh, б)na2sio, в)sio2,г)mgo
Ответов: 3
Предмет
Химия, 09.03.2019 01:10, Аврoра
Составить структурные формулы двух изомеров и двух гомологов для вещества nh2-ch2-ch2-ch2-cooh
Ответов: 4
Предмет
Химия, 09.03.2019 21:10, nazaroline
Осуществить превращения этиловый спирт-этен-хлор этан-этиловый спирт
Ответов: 4
Предмет
Химия, 12.03.2019 06:10, mashaleonteva2
Укажіть масу 0.25 моль сульфуру (iv) оксиду (молярна маса цього оксиду становить - 80г/моль )
Ответов: 3
Предмет
Химия, 12.03.2019 17:31, Смамойспал123
Повідомлення на тему на чому ґрунтується дія каталізаторів? чому каталізатори не витрачаються під час перебігу реакцій
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Суміш бензену, циклогексену і циклогексану при обробці бромною водою приеднує 16 г брому; при каталі...

Вопросы по предметам

Категория
Українська література, 18.11.2019 20:06