Химия
Химия, 04.11.2019 15:48, танзила016

Что такое молекулярная масса ​...

Что такое молекулярная масса ​

Другие вопросы по Химии

Предмет
Химия, 03.03.2019 15:20, Ghannik08
Современность образа чичикова (кратко)​
Ответов: 2
Предмет
Химия, 03.03.2019 19:13, Lamah
Як можна розрахувати кількість теплоти, яка виділяється під час хімічної реакції?
Ответов: 3
Предмет
Химия, 03.03.2019 21:29, klimdjan
Унаслідок взаємодії 24,8 г оксиду елемента головної підгрупи і групи з водою утворилося 32 г лугу. установіть формули оксиду і лугу. будь ласка 15 болів
Ответов: 1
Предмет
Химия, 03.03.2019 23:34, alexstasy
Іть написати рівняння реакції с2н4 → с2н5он → сн3сно→ → сн3соос3н7 потрібно замість крапок написати формулу сполуки і скласти рівняння відповідних реакцій
Ответов: 1
Предмет
Химия, 03.03.2019 23:35, AndrewGuyGuyson
Описати будову ядра та атома, написати електронну та графичну формулу атома наступних елементив: p-фосфор, y-итрий, ta- тантал, co-, i-йод.
Ответов: 3
Предмет
Химия, 04.03.2019 08:23, zzzzmi
При взаимодействии 4 г цинка с концентрированной серной кислотой израсходовали раствор кислоты массой 344,6 г при массовое доле кислоты 35% определите долю примесей в цинке​
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
Что такое молекулярная масса ​...

Вопросы по предметам

Категория
Алгебра, 27.04.2020 11:50