Қазақ тiлi
Қазақ тiлi, 23.09.2019 13:30, Mussa1

1. үнді дауыссыз дыбыстар қатарын көрсетіңіз. а) ң,р, л, в) и,ң,в, с) қ,л, м, д) р, л,м, е) с, у,ш,ң 2. қазақ тіліне тән дыбыстарды табыңыз. а) д, т,р...

1. үнді дауыссыз дыбыстар қатарын көрсетіңіз. а) ң,р, л, в) и,ң,в, с) қ,л, м, д) р, л,м, е) с, у,ш,ң 2. қазақ тіліне тән дыбыстарды табыңыз. а) д, т,р в) қ,ң с) р, н,д д) а, о,м, д е) й, у,ж 3. қатаң дауыссыз дыбыстарды көрсетіңіз. а) г, ғ в) л, м с) н, р д) д, ж е) п, т 4. тек ұяң дауыссыздарды көрсетіңіз. а) п,ғ,в, в) п, у,х, с) д, ж,с, д) б, в,р, е) б, в,ғ, 5. қазақ алфавитіндегі әріп санын көрсетіңіз. а) 33 в) 40 с) 41 д) 36 е) 42 6. қатаң дауыссызға аяқталатын сөзді көрсетіңіз. а) нәтиже в) мемлекет с) қарағай д) ойын е) пән 7. үнді дауыссыз дыбыстары бар сөздерді көрсетіңіз. а) қыз, ата, қар в) жүн, қой, ет с) , жүз, топ д) сүт, шұжық, май е) мың, нан, мал 8. ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталған сөзді көрсетіңіз. а) мәдениет в) біз с) кездік д) тармақ е) оқулық 9. қатаң дауыссыз дыбыстан басталатын мемлекет атауын көрсетіңіз. а) қазақстан. в) албания. с) ресей. д) украина. е) грузия. 10. үнді дауыссыз дыбысқа аяқталған көне қала атын көрсетіңіз. а) йассы. в) ақмола. с) семей. д) түркістан. е) қарағанды. 11. жалғауы ұяң дауыссыз дыбыстан басталған сөзді көрсетіңіз. а) тәуелсіздіктен в) әйелдер с) өнерлер д) шеберлер е) көшпенділерге 12. үнді дауыссыз дыбыстармен басталған сөздерді көрсетіңіз. а) қазына, әдіс, ұят. в) наурыз, райхан, мереке. с) кездік, серік, бой. д) отбасы, шығыс, әлем. е) дауыл, бөлме, доп. 13. ұяң дауыссыз дыбыстан басталатын сөзді көрсетіңіз. а) рухани в) қоғам с) шығыс д) бағыт е) әділ 14. «у» дыбысының дауыссыз дыбысты таң тұрғанын көрсетіңіз. а) бару, келу в) сурет, жуан с) сулы, сұлу д) тау, дау, сау е) су, шу, қу 15. қатаң дауыссызды көрсетіңіз. а) д в) в с) қ д) у е) р 16. үнді дауыссыздан басталатын сөзді көрсетіңіз. а) емен. в) зерек. с) намыс. д) теңге. е) дастан. 17. ұяң дауыссыз дыбысты көрсетіңіз. а) й в) б с) қ д) м е) п 18. қ - әріпі жазылатын сөзді көрсетіңіз. а) өіл в) үздііз с) д) е) і 19. ұяң дауыссыз дыбыстардан қазақ тіліне тән дыбыстарды көрсетіңіз. а) қ, т в) б, д с) з, ж д) ғ, һ е) д, ж 20. қатаң дауыссыздан басталатын сөзді көрсетіңіз. а) күрес в) үміт с) орман д) байлық е) ғарыш

Другие вопросы по Казақ тiлi

Предмет
Қазақ тiлi, 10.03.2019 21:44, 9276
Ренжуге байланысты жагдаят одагай ​
Ответов: 3
Предмет
Қазақ тiлi, 11.03.2019 18:26, LoliPIP
Здік журналист". мәтін мазмұны бойынша, б. бопайұлынан сұхбат ал. ол үшін абзацтын мазмұнына сай келетін 2-3 сұрақ жаз. онда этикеттік сөз орамдарын қолдан. жазған сұрақтарыңды оқындар. сәйтіп, сыныптағы "үздік журналисті" анықтаңдар.​
Ответов: 3
Предмет
Қазақ тiлi, 12.03.2019 18:38, IDONTNONOTHING
Демеулік шылауларды қатыстырып, уыз дайындау технологиясы жөнінде мәтін құрап жаз​.
Ответов: 1
Предмет
Қазақ тiлi, 13.03.2019 13:50, irinacoroleva
Составить рассказ на тему: казак тэле мемлекеттык
Ответов: 2
Предмет
Қазақ тiлi, 13.03.2019 18:47, samigulla117
Сөйлемейді өз сөзінізбен жалғастырыңыз. ойды қорытындылаңыз. күй - қазақ халқының ұлттық өнері.
Ответов: 1
Предмет
Қазақ тiлi, 18.03.2019 06:41, daaaasha2018
Сочинение на тему позезные ископаемые казахстана на казаском 10 предложений 25б
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
1. үнді дауыссыз дыбыстар қатарын көрсетіңіз. а) ң,р, л, в) и,ң,в, с) қ,л, м, д) р, л,м, е) с, у,ш,ң...

Вопросы по предметам