История
История, 03.11.2019 23:35, kimiKatocom

Значимые события в финляндии за время правления александра 1...

Значимые события в финляндии за время правления александра 1

Другие вопросы по Истории

Предмет
История, 03.03.2019 09:56, Аделина2201
ответьте на вопросы ,
Ответов: 3
Предмет
История, 03.03.2019 13:16, ridvanmemetov41
Назовите особенности российской в начале xx в. какими обстоятельствами они были обу-словлены?
Ответов: 3
Предмет
История, 03.03.2019 14:51, марс56
А) «самостійна україна» 1900 р. «одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна україна від сяну аж до кавказу»; «усі, хто на цілій україні не за нас, ті проти нас. україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. і пам’ятаймо, що
слава і побіда — се доля борців за народну справу»; б) 1902 р. «ідеалом партії є вільна, самостійна україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм»; в) 1903 р. «світогляд «самостійної україни» не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб
затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «руп перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії україни»; г) 1904 р. «самостійна україна» була теоретичною помилкою»; ґ) 1905 р. «гасло «самостійна україна» руп хутко змінила на «автономію» й прийняла назву усдрп». 1. як
змінювалися програмні положення щодо державного статусу україни? 2. про що свідчили ці зміни? 3. чим вони були зумовлені? 4. зробіть висновки відповідно до мети заняття. створіть узагальнювальну схему.
Ответов: 2
Предмет
История, 07.03.2019 16:58, lizahi
100 . выберите дополнительную сцену , которая вам особенно хороша / плоха , и сравните сцену из фильма " noah " с библией , подробно объясняя , почему вы выбрали эту сцену ? что отличительного в этой сцене могло ли быть сделано по- другому , и если да , то как ?
Ответов: 1
Предмет
История, 07.03.2019 18:50, ZEN24
Основновні руху серед українців західної україни період 60-80 років
Ответов: 3
Предмет
История, 08.03.2019 17:55, Кисамяумяумур
Дважды в xix в. - в 1804 и в 1852 p., франция становилась империей, которой правила династия бонапартов. какие слои населения страны поддерживали при установлении диктатуры наполеона? наполеона iii? какие общественные противоречия использовал каждый из этих императоров для установления своей власти? отметьте общие и отличительные черты в причинах возникновения во франции первой и второй империй.
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
Значимые события в финляндии за время правления александра 1...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 19.06.2019 13:30