Геометрия
Геометрия, 07.11.2019 09:33, данил1780

1.яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин? а три точкиб відрізокв прямаг будь-яка лінія2. через яку з наведених фігур можна прове...

1.яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин?
а три точки
б відрізок
в пряма
г будь-яка лінія
2. через яку з наведених фігур можна провести безліч площин?
а паралельні прямі
б мимобіжні
в прямі, що перетинаються
г пряму і точку на ній.
3. точка м не лежить у площині прямокутника авсd. яке взаємне розміщення прямих мс і ав?
а перетинаються
б мимобіжні
в паралельні
г паралельні або мимобіжні.
4. яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією трапеції?
а ромб
б паралелограм
в трапеція
г рівнобедрений трикутник.
5. основи трапеції паралельні площині а. яке взаємне розміщення площини трапеції і площини а?
а перетинаються
б паралельні
в збігаються
г визначити неможливо.​

Другие вопросы по Геометрии

Предмет
Геометрия, 26.02.2019 18:20, Hahanicejoke
Вычислить координаты векторов с=а-в если а=i-3j+k в=-2i+k
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 27.02.2019 06:30, fiaskobro
.(Втрапеции abcd с основаниями ad и bc диагонали пересекаются в точке о. докажите, что треугольники aod и cob подобны,).
Ответов: 4
Предмет
Геометрия, 27.02.2019 10:00, leraklybnika
.(Точки а, в и с лежат на окружности с центром о. найдите угол аос, если угол авс=66 градусов.).
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 27.02.2019 10:10, Deencast
Дано: mabcd — пирамида, abcd — квадрат, ab = 12, высота равна 5, mba ⊥ abc, mbc ⊥ abc. найти: sполн.
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 27.02.2019 23:20, gurinovichlena
Доведіть, що у рівнобедреному трикутнику медіани, проведені до бічних сторін, рівні.
Ответов: 4
Предмет
Геометрия, 28.02.2019 12:40, Дезолька
Из точки данной окружности проведены две хорды ,равные радиусу .найдите угол между ними
Ответов: 4
Знаешь верный ответ?
1.яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин? а три точкиб відрізокв прямаг будь-я...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 21.09.2019 02:10