География
География, 04.11.2019 14:29, Miratrix

Составление сравнительного описания великобритании и польши​...

Составление сравнительного описания великобритании и польши​

Другие вопросы по Географии

Предмет
География, 03.03.2019 18:09, Ghxvbvc13
Аполните таблицу, используя климатические карты атласа ( беларусь ) укажите значимость климатического показателя для вида хозяйственной деятельности ( от 0 до 5 ) вид деятельности: сельское хозяйство , водное хозяйство, рыбное хозяйство , энергетика , строительство , транспорт , жилищно -
комунальное хозяйство. . . температура : января и июля сума температур воздуха: . . количество осадков мм. . направление ветра: . . высота снежного покрова: . .
Ответов: 1
Предмет
География, 10.03.2019 09:38, обожеэтовкдья
Есть ли в вашей местности какие либо виды охраняемыхтерриторий? какие компоненты природы находятся в них под охраной?
Ответов: 2
Предмет
География, 10.03.2019 23:07, mindrehumor11111
1. укажіть варіант відповіді, в якому правильно вказано тип електростанції, назва і район розміщення: а гес – южно-українська – м. южноукраїнськ (миколаївська обл.) б аес – рівненська – м. рівне (рівненська обл.) в тес – вуглегірська – м. щастя (донецька обл.) г гес – теребле-ріцька – м. світловодськ (закарпатська обл.) 2. найбільшим центром вітчизняної кольорової металургії є: а київ б кривий ріг в запоріжжя г миколаїв 3. назвіть чинник, який відіграє провідну роль у розміщенні підприємств електронної промисловості: а матеріалоємний б наукоємний в споживчий г енергетичний 4. зазначте варіант відповіді, в якому правильно вказано вид машинобудування, центр і продукція, що випускається: а важке машинобудування – харків – ракети б транспортне машинобудування – луцьк – вантажні автомобілі в сільськогосподарське машинобудування – харків – культиватори г енергетичне машинобудування – миколаїв – газотурбіни 5. зазначте неправильне твердження: «до сприятливих умов розвитку хімічної промисловості в україні належать»: а великі запаси хімічної сировини б наявність висококваліфікованих трудових ресурсів в великі обсяги промислових відходів г значні водні ресурси 6. на вашу думку, м. кривий ріг є: а промисловим центром б промисловим вузлом в промисловим кущем г промисловим пунктом завдання 7-8. виберіть три правильні відповіді 7. оберіть причини розміщення у м. черкасах підприємства з виробництва азотних добрив: а через місто проходить трансконтинентальний газопровід б місто стоїть на березі р. дніпро в місто розташоване в центрі великого району товарного сільського господарства г у місті функціонує політехнічний інститут, що готує кадри для хімічної промисловості д біля міста розробляють велике родовище апатитів е у місті розміщено гес 8. оберіть причини розміщення у м. кропивницькому нового підприємства з виробництва ливарного чавуну у 2016 р. а підприємство постачає свою продукцію у рамках виробничої кооперації з машинобудівним заводом, що діє у цьому місті б у місті наявні достатні водні ресурси для виробництва в у місті є кваліфіковані трудові ресурси г місто є основним залізничним вузлом півдня україни д більшість ливарного чавуну постачають за кордон е поряд із містом видобувають кам’яне вугілля є у місті є промислові поклади залізної руди установіть відповідність 9. установіть відповідність між центрами легкої промисловості україни та їхньою спеціалізацією. 1 м. березань київської області а хутряний текстиль 2 м. рівне б неткані матеріали 3 м. ромни сумської області в гардинно-тюлеві полотна 4 м. червоноград львівської області г панчішно-шкарпеткові вироби д верхній одяг
Ответов: 2
Предмет
География, 12.03.2019 17:34, Violetta0100
Укажіть виробництво яке контролює тнк самсyнг, ibm ,lenovo​
Ответов: 2
Предмет
География, 12.03.2019 19:34, dasha12328
Установите соответствие: а. репрессии интеллигенции азербайджана b. переход от религиозных к национальным ценностям c. воздействие двух разных великих культур d. миграция тюркских племер-кыпчаков, огузов, карлуков e. переход к восточно-исламской культуры 1.в период адр 2.период распр исламской религии 3.годы советской власти 4.разделение азербайджана на 2 части 5.расселение на территории азербайджана тюркских народов
Ответов: 2
Предмет
География, 12.03.2019 19:37, Vanya1407
За год численность населения региона увеличилась на 2 тыс. человек. определите показаемость еп, если мп = -2000
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Составление сравнительного описания великобритании и польши​...

Вопросы по предметам

Категория
Алгебра, 13.03.2019 12:30