Физика

1.Знайти напруженість і магнітну індукцію поля в точці,що знаходиться в повітрі на відстані 9,2 см від прямолінійного провідника, по якому протікає ст...

1.Знайти напруженість і магнітну індукцію поля в точці,що знаходиться в повітрі на відстані 9,2 см від прямолінійного провідника, по якому протікає струм силою 13,2 А.

2.Визначити магнітний потік в соленоїді без сердечника, сила струму в якому дорівнює 6,3 А. Соленоїд має 1400 витків, довжину 1,6 м і радіус 4,8 см. Яка індуктивність соленоїда?

3.Протон розганяється в електричному полі з різницею потенціалів 1,5 кВ із стану спокою і потрапляє в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції.В магнітному він рухається по колу радіусом 56 см.
Визначити напруженість магнітного поля, якщо рух відбувається у вакуумі.

4.Скільки витків повинна мати котушка, щоб при зміні магнітного потоку в її середині від 0,024 Вб до 0,056 Вб за 0,32 с у ній утворювалась середня ЕРС індукції рівна 10 В?

5.На котушці з опором 8,2 Ом і індуктивністю 25 мГн підтримується постійна напруга 55 В. Скільки енергії виділиться при розмиканні кола котушки? Яка середня ЕРС самоіндукції утвориться при цьому в котушці,якщо енергія буде виділятися на протязі 12 мс?

Другие вопросы по Физике

Предмет
Физика, 08.03.2019 04:20, dmitryveris
Тело брошено с поверхности земли под углом 30° к го¬ризонту. полное время полета оказалось равным 2 с. найдите на¬чальную скорость тела. какова максимальная высота подъема тела? g = 10 м/с2.
Ответов: 3
Предмет
Физика, 09.03.2019 14:50, Cennet55
Распишите прямо понятно сначала дано, формулу, решение , двигаясь прямолинейно с ускорением 5 м/с2, достигло скорости 30 м/с, а затем, двигаясь равнозамед-ленно, остановилось через 10 с. определить путь, пройденный
телом.
Ответов: 3
Предмет
Физика, 11.03.2019 09:13, qsn50857
Зична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше (міра взаємодії тіл):
Ответов: 2
Предмет
Физика, 11.03.2019 12:50, dzubova14
Путешествинник км в южном напровление а затем еще 12 км в восточном. чему равен модуль совершеного им перемещение
Ответов: 1
Предмет
Физика, 12.03.2019 13:00, nkds00005
С: ) человек при ходьбе и при беге отталкивается от земли. изменяется ли при этом скорость земного шара?
Ответов: 1
Предмет
Физика, 13.03.2019 14:00, novikovaaa2
Примеры тел движущихся относительно земли неподвижных относительно земли
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
1.Знайти напруженість і магнітну індукцію поля в точці,що знаходиться в повітрі на відстані 9,2 см в...

Вопросы по предметам