Биология
Биология, 14.06.2019 21:40, 4богдашка

Как вы думаете, почему не все набухшие семена всходят?...

Как вы думаете, почему не все набухшие семена всходят?

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 08.03.2019 16:40, соыварщ
Вкакой природной зоне обитает черепаха? : в зоне тундр; в зоне лесов; в зоне степей; в зоне пустынь . подскажите ! : )
Ответов: 4
Предмет
Биология, 04.03.2019 00:05, aryuna2003
Опорно-двигательная система кишечнополостных​
Ответов: 2
Предмет
Биология, 14.03.2019 05:00, Ayka557
Охарактеризйте при к недостатку воды в окружающей среде у растений и животных? привидите примеры
Ответов: 2
Предмет
Биология, 16.03.2019 19:44, Alenadobro97
Причины боли в животе. от чего болит живот и признаки его боли. например причины боли после пробежки. ответ должен быть развернут
Ответов: 3
Предмет
Биология, 17.03.2019 09:10, adidusenko09
Какие системы регулируют пищеварение? почему оно осуществляется в разных отделах пищеварительного тракта согласованно?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, dimkach2014
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Как вы думаете, почему не все набухшие семена всходят?...

Вопросы по предметам

Категория
История, 11.10.2019 22:06