Биология
Биология, 26.08.2019 22:20, Клудезь

Видом-эдификатором(средообразовател ем) в степени являются: а)корсак(степная лесица) б)стрекоза в)береза г)ковыль...

Видом-эдификатором(средообразовател ем) в степени являются: а)корсак(степная лесица) б)стрекоза в)береза г)ковыль

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 11.03.2019 13:21, movsisjan88
Всвязи с чем в коре головного мозга образуются извилины? центры нервной регуляции каких систем органов располагаются в промежуточном мозге?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 16.03.2019 14:56, akena0932
Какой покров тела у улитки? с чем связан такой покров? ​
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 19:42, IvanPAW2145778
автотрофные организмы, питающиеся за счёт усвоения энергии окисления неорганических веществ выберите один ответ: хемосинтетиками голозойными гетеротрофами фотосинтетиками 3) трилобиты достигли рассвета в выберите один ответ: архее палеозое протерозое кайнозое
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, dimkach2014
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 18.03.2019 12:20, Марцело
Напишите виды органов дыхания у : глиста окуня речного рака майского жука кита летучей мыши человека
Ответов: 3
Предмет
Биология, 18.03.2019 18:00, detector228
Сформируйте определение белков, в котором были бы учтены следующие смысловые моменты: тип макромолекулы (полимеры или неполимер), макромолекулы (линейная или ветвящаяся), вид мономерных единиц, идентичеость или неидентичность мономерных звеньев. белки-
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Видом-эдификатором(средообразовател ем) в степени являются: а)корсак(степная лесица) б)стрекоза в)бе...

Вопросы по предметам