Беларуская мова

Прыклад тэксту навуковага стылю з любого дапаможник для 7 класса...

Прыклад тэксту навуковага стылю з любого дапаможник для 7 класса

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, viktorius1
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 13.05.2019 23:01, юла115
Нужно сочинение на про питомца. желательно про кота т. к. это мой питомец. кота зовут максим. !
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 20:03, Dendizevs
Анализ "мая душа" максим багдановіч па плану
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 15.05.2019 19:59, kolisnyk98
Написать сочинение про "займейнiк"
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 30.05.2019 02:10, BALBES777
Абазначце корань стрэл- страляць, стралок мост - масток , маставы шэiпт- шаптаць, шаптуха мора- марскi, маракi рэчка-рачулка, рачнiкi
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 02.06.2019 07:30, anzelikakocanov
Вкаких случаях проводится экстренная эвакуация
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
Прыклад тэксту навуковага стылю з любого дапаможник для 7 класса...

Вопросы по предметам