Беларуская мова

Сочинение "хто смяецца апошним""ци бывае зло маленьким" или "ци састарэли герои Кандрата Крапивы"​...

Сочинение "хто смяецца апошним""ци бывае зло маленьким" или "ци састарэли герои Кандрата Крапивы"​

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 24.04.2019 15:27, gfitgfbjgffj
Прыметнік: які мае адносіны да
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 27.04.2019 14:41, ruzhovaelizave
Сочинение-рассуждение о дружбе мици и стася из рассказа страта(генрих далидович)
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, viktorius1
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 18.05.2019 15:20, бабуля19
Морфологический разбор слова голове
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 19.05.2019 04:10, robolohca
Скажите что такое прыслоуе и дзеепрыслоуе
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 23.05.2019 06:00, Иришка250
Обозначте четвёртое лишнее слово 1.дарога, падарожник, дарозе, прыдарожны.
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Сочинение "хто смяецца апошним""ци бывае зло маленьким" или "ци састарэли герои Кандрата Крапивы"​...

Вопросы по предметам