Беларуская мова

Напишите 1 предложений на языке и сделайте синтаксический разбор...

Напишите 1 предложений на языке и сделайте синтаксический разбор

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 15.03.2019 05:40, rayyan
Составьте плз предложение не менее 10 слов из слова: фитиль.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 07.04.2019 13:55, Пушинканя231
Характеристика любого героя из рассказа "жураўліны крык".
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 24.04.2019 02:10, doni07778
Идэйны змест творай яна баршчэускага(плачка, сын буры и белая сарока)
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, viktorius1
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 09:13, помогитесдомашкой3
Тэма и идэя верша "мяжы" багдановича
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 20:03, Dendizevs
Анализ "мая душа" максим багдановіч па плану
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
Напишите 1 предложений на языке и сделайте синтаксический разбор...

Вопросы по предметам

Категория
Английский язык, 15.05.2020 14:20
Категория
Геометрия, 15.05.2020 14:20
Категория
Алгебра, 15.05.2020 14:20
Категория
Биология, 15.05.2020 14:20