Беларуская мова

Нужно составить небольшую сказку с использованием одуш и неодуш существительных....

Нужно составить небольшую сказку с использованием одуш и неодуш существительных.

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 08.04.2019 15:07, SadDorry
Сауцера71. прачытайце. якое пачуцирадае паэт у вершы? палеская зямляраніца. духмян.. паветра. задуменн.. пошчак салаўя. бел.. туманамі адзеталюб.. палеск.. зямля.і не трэба мне заморск.. пляжайі не трэба мне чуж.. краін, бо такіх прываблі як нашы, на зямлі не мясцін. с. карыцька. пошчак - спеў; рус. мрельспішыце верш, дапісваючы патрэбныя канікаў. вызначце склон выдзеленых прыметніадкажыце на пытанні1. назавіце склонавца​
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 09.04.2019 16:39, RDD1
Обоже! ! я просто умрукороче там дополнительные , которые необходимо слелать по данному тексту: 1.вызначце стыль тэксту. дайце тэксту загаловак.2.напiшыце азначэнне прыслоуя. прывядзiце прыклады.3.пазначце над прыслоуямi iх разрад пазначэннi.4.выканайце марфалагiчны i словаутваральны разбор слова адразу з тэксту.! ​
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10, ученик22826
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 19.05.2019 18:20, варваритос2020
Какую роль играет диалог в характеристике персонажей
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 20.05.2019 22:01, lizazarandiua
Фанетычны разбор слова пад'езд
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 21.05.2019 09:58, nasty1512200229
Абапіраючыся на тэарэтычны матэрыял вучэбных дапамож-нікаў па беларускай мове для 8-га і 9-га класаў, падрыхтуйце па- на адну з лінгвістычных тэм. правілы падрыхтоўкі да гл.​
Ответов: 1
Знаешь верный ответ?
Нужно составить небольшую сказку с использованием одуш и неодуш существительных....

Вопросы по предметам

Категория
Русский язык, 05.09.2019 07:30