Алгебра
Алгебра, 04.11.2019 11:02, Aliona200

выполните сложение или вычитание дробей...

выполните сложение или вычитание дробей

Другие вопросы по Алгебре

Предмет
Алгебра, 27.02.2019 23:40, hhhhh122
Найдите первоначальную сумму вклада если по истечения 3 лет она выросла на 765,1 рубля при 2 % годовых
Ответов: 2
Предмет
Алгебра, 28.02.2019 11:10, knmnatalip011cc
Радиус круга равен 2см. наидите погрешность допушенную при вычесления его площади, если погрешность при измерении длины радиуса равна: 1) 0,2см. 2) 0,1 ; 3)h
Ответов: 4
Предмет
Алгебра, 28.02.2019 22:10, 12oskar12oskar
Доказать тождество (sin a - cos a)^2 = 1 - sin 2a
Ответов: 4
Предмет
Алгебра, 28.02.2019 23:00, akdavletovaalfia
На шкільній вікторині було запропоновано 33 питання. за кожну правильну відповідь учню зараховували 7 ів, а за неправильну з нього знімали 12 ів. на скільки питань відповів учень та скільки правильних відповідей він дав, якщо
він набрав 77 ів і відомо, що принаймі один раз учень помилився?
Ответов: 2
Предмет
Алгебра, 01.03.2019 03:20, bilyikot
(u - 3)(u--6)(u+6) преобразуйте в многочлен
Ответов: 4
Предмет
Алгебра, 01.03.2019 04:40, Rawree258
Знайдіть найбільше і найменше значення функції на даному проміжку. f(x)=x3-6x2+9x+3 [0; 4] знайдіть проміжки зростання і спадання та екструмуми функції. f(x)=4x-5 чисельник, знаменник x+2 f(x)=x2+6x чисельник, знаменник x+4 x2 - ето х в квадрате, х3
-
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
выполните сложение или вычитание дробей...

Вопросы по предметам